Kadočnikov Pavel

Zasloužilý umělec RSFSR a laureát Stalinovy ceny.
Poprvé byl viděn v kině ve filmu "Soveršennoletie" 1935 a v rol Michasja.
V průběhu své tvořivé činnosti v kině vytvořil mnoho rozličných rolí. Nejznámější role byly umělcem zahrány v filmech:
- "Jakov Sverdlov" r.1940
- "Anton Ivanovič se zlobí" r.1941
- "Ivan Hrozný" r.1944
- "Skutek rozvědčíka" r.1947
- "Pověst o skutečném člověku" r.1948
- "Spiknutí" r.1950
- "Daleko od Moskvy" r.1950
- "Krotitel tygrů" r.1954
- "Balšaja semja (velká rodina)" r.1954
- "Pedagogický poém" r.1955
- "Prolog" r.1956
- "Medový měsíc" r.1957
- "Pobaltská Sláva" r.1957
- "Ruský suvenýr" ad.

Ruština:
Антон Иванович сердится
Иван Грозный
Яков Свердлов
Подвиг разведчика
Повесть о настоящем человеку
Заговор обреченных
Далеко от Москвы
Укротительница тигров
Большая семья
Педагогическая поэма
Пролог
Медовый месяц
Балтиская слава
Русский сувенир