Astrologie ještě maličko

22.05.2013 03:15

 Je-li v nějakém místě Horoskopu HO Planeta Pl, natož Slunce, intenzita prožitku je silnější.

 

Člověk se Sluncem v Raku když narazí na individualitu typu Pl nějaká Planeta v Beranu, znamená to, že jejich interakce probíhají na úrovni kvadrátu. Rak je zaskočen samolibým egoismem a chybějícím soucitem, vedle Beraního typu ztrácí svou potřebu pocitu bezpečí a míru. Beran ji nepotřebuje ani nevyzařuje.

 

Druhý dravý člověk typu Berana v této dvojici, např. s Marsem v Beranu je odvážný, cítí se být hrdinou a není mu zapotřebí ženské oprašování. Ano sex pro něj dost znamená, je bezhlavý, pronikavý v situacích, probíjí se kdekoliv vpřed, letmé lásky a dobrodružství vyhledává a "jeho boj" pokračuje, směřuje k budoucnosti, ne zpět, nevzpomíná a nezůstává stát. Je velmi činorodý. 

Rak to nepochopí. Nechápe jeho (Beranovu) samostatnost, nezávislost a jedinečnost, jeho jiskřící touhy jít vpřed, třeba i do neznáma, za dalšími neprobádanými kusy „země“. Beran tam musí. Rak se toho všeho bojí a navíc chce mít někoho vedle sebe, o koho se může každou chvíli opřít, nebo o něj pečovat, což mu skýtá velkou útěchu a má dojem, že se tak realizuje a nalézá sebe. V tom nachází bezpečí. Ale plete se, tím to přístupem k životu vlastně rozptýlí svou vědomou pozornost pryč od sebe, do světa. Ale má najít mír a klid a to v sobě uvnitř. Dokud se tam nenajde, vrhá se do dalších marných kompenzačních projevů a tím jak se stará o jiné, může zapomenout na sebe sama, alespoň na chvilku, to mu dělá dobře.

 

Když se Slunce v Raku ocitne v HO v místě, které patří Kozorohu, čili ve společnosti vnějšího světa, v otevřeném prostoru cizí atmosféry, bez tepla ochrany, jakoby nahý, i tam pak hledá stále svou "rodinu", činí si ji z kolegů (v práci), naviguje a manipuluje je do role "svých dětí", aby jim mohl dělat "mámu", to je naštve, jsou dospělí.

 

Energie 10.d., domu Kozoroha je pro Raka příliš rozsáhlá, málo stmelená, moc různorodá a proměnlivá, málo citová, dost chladná. Lidé typu Kozoroha, čili 10.d. jsou moc zaměstnáni něčím a málo k druhým přilnaví, drží si odstup. Není divu, že se tu Rak cítí jako nahý v trní, nemůže uspokojit svůj přirozený vychovatelský pud opečovávat a vychovávat alespoň několik bytostí, které by mu podléhaly, pokouší se je manipulovat do role dětí.. Všechny lidi otevřeného světa nezvládne, není mu příjemné kdykoliv se setkávat s kýmkoliv a projevy lidí, kteří o jeho teplo nestojí a distancují se, jej v nitru zraňují. Musí najít velmi pečlivě práci, která je vhodná pro jeho emocionální povahu, kde tuto kvalitu může uplatnit. Např. jako učitelka v mateřské školce apod. To co je Raku vlastní, se vždy bude snažit uplatnit, ať už bude mít toto ZN Raka v domě Váh G, Panny F, Blížence C  atd. nebo jiném. Ale nikde už na 100% nerozvine své Račí schopnosti, neboť ony náleží Vesmírnému kříži s oblastí „vodní“, ne Zemskou, pro rodinu, tedy domu 4., nebo-li  IC.

Slunce v Raku v domě 7. Váh může rozvíjet svou citovou stránku ve vztazích, vůči cizině, v umění atd.

 

Když dobře porozumíte naznačenému, snadno si odvodíte všechna ZN vzájemně v interakcích a všechny Planety v aspektech. Rozjímejte, jak pestrý je svět povah lidských ..